Oferta dektektywistyczna

Nasza agencja zajmuje się wykonywaniem czynności, które są związane ze sprawdzeniem podejrzeń np. o niewiernością małżeńską. Prywatny detektyw z naszego biura, na zlecenie Klienta, ustala winę współmałżonka. W skład prowadzonych czynności wchodzi obserwacja oraz skompletowanie materiału dowodowego, np. dokumentów, które mogą być wykorzystane podczas postępowania na drodze sądowej, gdy dochodzi do sprawy rozwodowej.

Pomoc prawna

Sprawy rozwodowe to nie jedyny obszar działalności naszej agencji. Udzielamy także pomocy prawnej, np. wyjaśniając naszym Klientom podstawy prawne regulujące pracę prywatnego detektywa i zakres działań, które możemy dla nich prowadzić. Przed zawarciem umowy na konkretną usługę, nasze biuro udziela porad prawnych, związanych z prowadzeniem czynności

Częścią naszych usług jest także udzielanie Klientom wsparcia psychologicznego zarówno podczas wykonywania zlecenia, jak i w trakcie trwania postępowania w sądzie.

Odzyskiwanie danych

Zajmujemy się również odzyskiwaniem utraconych danych z rozmaitych urządzeń elektronicznych, m.in. twardych dysków komputerów, tabletów lub z telefonów komórkowych.

Zapraszamy do kontaktu!