Obserwacja osób

Podejrzenie o zdradę lub o nieuczciwą konkurencję to sytuacje, których chcemy dowieść przy pomocy niezbitych dowodów. Pomóc może w tym agencja detektywistyczna, która zajmie się obserwacją wskazanej osoby lub miejsca. Nasze biuro również przyjmuje tego rodzaju zlecenia. Każda z sytuacji, z jaką zgłaszają się do nas klienci, jest jednak inna i wymaga indywidualnego podejścia.

Obserwacja osób - jakich sytuacji dotyczy?

Przesłanki do rozpoczęcia obserwacji mogą być różne. Najczęstszymi powodami są jednak wspomniane już podejrzenia współmałżonka o zdradę. Czynności wykonywane przez detektywa oraz zebrany w ich trakcie materiał dowodowy może mieć niebagatelne znaczenie podczas podejmowania decyzji o rozwodzie lub przeciwnie – udowadnia on brak niewierności współmałżonka. Inne sprawy rodzinne, w których można zdecydować się na usługi detektywa, to też obserwacja dzieci celem zapewnienia im bezpieczeństwa. Czynności prowadzone przez detektywa podlegają wtedy pod kontrolę rodzicielską.

 

Agencji detektywistycznej można też zlecić monitorowanie wskazanego budynku, pomieszczenia, a nawet przedmiotu. Klienci z różnych przyczyn mogą chcieć ustalić miejsce zamieszkania lub zatrudnienia wskazanej osoby. Innym powodem jest chęć zweryfikowania przeszłości wskazanej osoby, a także źródeł i wielkości majątku.

Usługi dla przedsiębiorstw

Do agencji detektywistycznych zgłaszają się nie tylko osoby prywatne, ale również przedsiębiorstwa. W takich wypadkach obserwacja wskazanej osoby może mieć na celu wykrycie nieuczciwej konkurencji. Prowadzić może również do ustalenia miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, a także do skontrolowania partnera biznesowego.

 

Niezależnie od sytuacji, prowadzone przez agencję czynności często mają na celu zebranie materiału dowodowego w postępowaniu karnym lub cywilnym. Warto przy tym zaznaczyć, że zdarzają się sytuacje, w których detektyw z powodów etycznych może odmówić wykonania usługi.

Dlaczego warto
skorzystać z pomocy
agencji
detektywistycznej?

Zlecenie obserwacji współmałżonka profesjonaliście to dobra decyzja - podejrzenie o zdradę wiążę się wszak z silnymi odczuciami. Dowodów nie warto szukać na własną rękę, ponieważ brak ostrożności wynikający z pobudek emocjonalnych szybko może zakończyć nasze prywatne “śledztwo”. Detektyw nie tylko podejdzie do sprawy w sposób profesjonalny – obserwacja odbywać będzie się zgodnie z prawem i z uszanowaniem prywatności, czego nie zawsze można powiedzieć o samowolnym “śledztwie”.

 

Detektyw w ramach prowadzonej działalności może jednak przetwarzać dane osób trzecich. Obserwacja osób prowadzona jest z użyciem metod niejawnych, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych oraz ustawy RODO. Złamanie tych przepisów poprzez naruszenie prywatności sprawia, że dowody zostały zebrane w sposób nielegalny i nie mogą być użyte w postępowaniu sądowym. Wobec tego działania obserwacyjne odbywają się głównie w przestrzeni publicznej. Dowodami mogą być również informacje odnalezione w internecie, a także zeznania naocznych świadków.

Zainteresowanych skorzystaniem z usług naszej agencji zapraszamy do zakładki “Kontakt”.

Zapraszamy do kontaktu!