Pomoc prawna

Wiele problemów, z jakimi po pomoc do biura detektywistycznego zgłaszają się Klienci (jak sprawy rozwodowe i zaginięcia), wymagają dobrej znajomości przepisów prawnych. W ramach naszej działalności podejmujemy wiele kroków mających na celu uświadomienie Klienta na temat całego kontekstu problemu, z jakim do nas przyszedł, a także regulacji i granic ustawionych przez przepisy, w jakich możemy się poruszać, by go rozwiązać.

Ograniczenia prawne podczas prac detektywistycznych

Detektywi zobowiązani są do prowadzenia swojego śledztwa w ramach obowiązujących przepisów prawnych; z tytułu ich zawodu nie przysługują im żadnego dodatkowe przywileje. Co więcej, mimo tajnego charakteru śledztwa mają też obowiązek wylegitymowania się na polecenie funkcjonariusza. Detektyw w żadnym wypadku nie stoi więc ponad przepisami i regulacjami, które dotyczą przeciętnego obywatela; ma jednak nabyte umiejętności skutecznego pozyskiwania trudno dostępnych informacji mimo tych limitów. Porady prawne świadczone przez detektywa nie zastępują też konsultacji z adwokatem bądź radcą prawnym, specjalizującym się w dziedzinie, której dotyczy prowadzone śledztwo. Detektyw jest jednak dobrze świadomy przepisów regulujących dany konflikt, może doradzać w ich zakresie, ale też odmówić wykonania czynności, które by je naruszały.

Sprawy rozwodowe a pomoc detektywa

Śledztwa zlecone przez rozwodzących się małżonków, zaginięcia czy też dochodzenia w sprawie kradzieży często kończą się w sądzie. Nierzadko mamy więc do czynienia z sytuacjami, w których Klient korzysta z porad i pomocy udzielanej zarówno przez biura detektywistyczne, jak i kancelarie adwokackie.

 

Sprawy rozwodowe to główny obszar, w którym udział detektywa może być bardzo pomocny. Dlaczego? Chodzi o sposób pozyskiwania dowodów wskazujących na winę jednej ze stron. Zdrada udokumentowana w profesjonalny i zgodny z przepisami sposób jest silnym argumentem obciążającym jedną ze stron. Może więc pomóc w rozstrzygnięciu sprawy rozwodowej na korzyść Klienta.

Zapraszamy do kontaktu!