Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna

Działalność naszej agencji detektywistycznej obejmuje nie tylko prowadzenie czynności takich, jak zdobywanie informacji, odzyskiwanie utraconych danych i sporządzanie sprawozdania końcowego, ale także poradnictwo psychologiczne, które jest udzielane zleceniodawcy, który sygnalizuje potrzebę skorzystania z takiej pomocy.


Prowadzone przez nas sprawy, np. dotyczące zaginionych członków rodziny bądź związane potwierdzeniem zdrady współmałżonka, mogą wiązać się z dużym stresem, załamaniem nerwowym lub innymi skutkami. Dlatego współpracujemy z psychologami, którzy w trakcie prowadzonych przez nas czynności oraz podczas trwania postępowania sądowego, np. o rozwód z orzeczeniem o winie, udzielają wsparcia oraz porad.


Spotkania dla Klientów, chcących skorzystać z takiego rodzaju wsparcia, odbywają się we wcześniej ustalonym terminie. Częstotliwość rozmów związanych z udzieleniem pomocy jest zależna od indywidualnych potrzeb zleceniodawcy. Może mieć charakter zarówno jednorazowej konsultacji, jak i regularnych spotkań.

Zapraszamy do kontaktu!